MỘT SỐ NHẮC NHỞ
GET TOKEN 100% sẽ thành công và FULL QUYỀN.
GET TOKEN có thể bị CHECKPOIN lần đầu đầu tiên.
Nếu bị CHECKPOIN chỉ cần login vào facebook và xác nhận địa điểm.
TOKEN được GET có thể dụng được mọi API của facebook.
COPY đoạn token như dưới anh khi get thành công


                       
BÌNH LUẬN

:)
:))
:D
=))
:(
:((
:o
^_^
^-^
/-f
^.^
/-g
;)
-_-
=_=
/-r
-.-
:p
/-o
/-hi
/-ok
/-clap
(y)
(3)